2012. május archive

Az eszmék elkurvulnak!

“Hol zajgó tömegen most úr a néma Petõfi s sarkra az Eszme kiáll isteni ríma gyanánt; Hol tán míg irom ezt Magyarország nagy betegágyán vér és kínok közt megszületett a Jövõ.” (Babits Mihály: Május huszonhárom Rákospalotán) “s sarkra az Eszme kiáll isteni ríma gyanánt;”- írja Babits, és igaza van! Minden eszme előbb- utóbb elkurvul! (Lásd …

Olvass tovább

Hányszor támadt tenfiad …

Ahol a nemzet imája született Hányszor támadt tenfiad Szép hazám, kebledre, S lettél magzatod miatt Magzatod hamvvedre! Kölcsey Ferenc Egy nagyon kedves, jól felkészült fórumozó írta: Az igazi demokráciában konszenzus alapján egyszerre érvényesülnek a mindenkori többség és kisebbség érdekei.(Ez idézet tőlem.) Ez alapján a másik kérdésnél elfogadott válasz szerintem helyes mert: -Nem, nem lehet egy …

Olvass tovább

Undorodom a sajtótól

Végek dicsérete (Egy katonaének) (részlet) Az jó hírért névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak, Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak, Midőn mint jó sólymok mezőn széllel járnak, vagdalkoznak, futtatnak. Régi szép idők! Hol vannak már ezek a végvári vitézek? Mára már csak a végvárak maradtak. Történt, hogy 2010- ben a végeken …

Olvass tovább

Az eszme nálunk a megélhetés

Ha a fenti ábra szerint követjük Madách gondolatmenetét, eljuthatunk a megoldáshoz. Mindenek elõtt hangsúlyoznunk kell, hogy eszmei szempontból az Úr, Lucifer és a Föld szelleme a drámai költemény kulcsfigurái, az õ világuk metszéspontjában áll az emberpár Ádám és Éva. Együtt alkotnak egy összefüggõ gondolatrendszert, amelyben emberi látószögbõl nézve fõszerepe van Évának, a nõnek. Minden tehát …

Olvass tovább

Csanád napjára

Csanád vezér szobra Joculator-énekekre vezethetjük vissza a 11. század eseményeit előadó latin források több más költői szépségű elbeszélését is. Hősi ének volt a forrása Csanád vezér történetének (nagyobb Gellért-legenda), melyben Szent István hadvezére az általa megölt Ajtony vezér nyelvét kivágta és eltette, hogy ennek segítségével leleplezhesse azt a csalót, aki majd Ajtony fejét a király …

Olvass tovább

A szentlélek ünnepe

Pietro Perugino festménye. A keresztelés után a Szentlélek Jézusra szállt galamb formájában. A szentlélek héberül “rúach “, törökül ruh(sémi jövevényszó) Ez a lélek az, amely a teremtésben közrejátszik. (1Móz. 1.2) A szentlélek teremtőerő, az élethez szükséges energia. A Szentlélek hét ajándéka a bölcsesség, az értelem, a jó tanács, a lelki erősség, a tudomány, a jámborság …

Olvass tovább

Reálpolitikusok

Bethlen Gábor (Marosillye, 1580. november 15. – Gyulafehérvár, 1629. november 15.) erdélyi fejedelem (1613–1629), I. Gábor néven megválasztott magyar király (1620–1621), a 17. századi magyar történelem egyik legjelentősebb személyisége. Pályafutása kezdetén híven szolgálta Báthory Zsigmondot, Székely Mózest, Bocskai Istvánt és Báthory Gábort, majd amikor ez utóbbi a Habsburgokkal akart szövetségre lépni, szembefordult vele, és magát …

Olvass tovább

Gyermeknap

Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor még Gyermek Hétnek hívták), 1950 óta már csak egy napig tart és május utolsó vasárnapján tartják. Szalayné Komlósi Gizella A remény gyermekei Ölelj magadhoz angyalszárnyon Minden elveszett gyermeket, Kiálts hangosan szív szavával, Ne nélkülözzön ma senki sem, Egy csepp reményt, amerre jársz, Önzetlenül hints szerte szét, Tiszta szívvel, ne íriszeddel Lássad, …

Olvass tovább

Erdély

Európa szívében van egy csodálatos történelmi táj, amelyet a Radnai-havasok, a Bükk, a Meszes, a Bihar-hegység, az Erdélyi-érchegység, a Ruszkai-havasok és a Kárpátok öleli körül. Valaha a Felsõ-Tisza vidékétõl a Maros vidékéig hatalmas erdõség választotta el az Alföldtõl, ennek részei voltak a Nyír-erdõ vagy a mitikus Igyfon(Szentsûrû), ezért a magyarok ezt a történelmi tájat Erdeüeleü-nek, …

Olvass tovább

Egy kutya monológja

Amália Anasztázia vagyok, 9 éves staffordshire bull terrier. Amerikai felmenőktől születtem Békés városában. Két fiatal hölgy vásárolt meg, így kerültem Békéscsabára. A lányok nagyon szerettek, kényeztettek, de nem boldogultak velem, ezért kiadtak tanyára, ahol egy baromi vad rotival kellett verekednem. Több sebből véreztem, nap mint nap, amikor is a hölgyek megsajnáltak, és ismét magukhoz vettek …

Olvass tovább