2012. június archive

Georges Duhamel

1884 Június 30- án született Georges Duhamel francia író, költő “Salavin nyárspolgár én együgyű. De nem hívő, hanem gondolkodó és kételkedő ember. Ebben a mivoltában a huszadik század emberének típusa. Állandóan szemben áll benne a két világ; Istené és az emberé. Lelke struktúrájába beleette magát a materializmus és képtelen észrevenni, hogy könyörület és emberiesség nem …

Olvass tovább

Móricz üzen a mának

Móricz Zsigmond (Csécse, 1879. június 29. – Budapest, Józsefváros, 1942. szeptember 5.) magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalmunk legismertebb alakja. Én csupán két írását emelném ki, ezek máig érvényes üzenetet tartalmaznak. “Az 1909-ben megjelent Tragédia című novella címe műfajt, illetve esztétikai minőséget jelent. A klasszikus tragédiában a köznapi mértéket meghaladó hős küzd …

Olvass tovább

Féligazságok hirdetője

Jean-Jacques Rousseau (Genf, 1712. június 28. – Ermenonville, 1778. július 2.) svájci francia felvilágosodás kori filozófus, író és zeneszerző volt. Rousseau politikai eszméi hatást gyakoroltak a nagy francia forradalomra, a kommunizmus és a szocializmus eszméinek kifejlődésére, valamint a nacionalizmus megjelenésére.- közli a Wikipedia. Ennyi rosszat ő sem akarhatott az emberiségnek- mondom én. Tessék megnézni ezt …

Olvass tovább

Szent László napjára

I. (Szent) László (Lengyelország, 1046. június 27. – Nyitra, 1095. július 29.) “László a magyarok és Moesia királya Odetisiusnak, Szent Benedek legvallásosabb apátjának és az alája rendelt egész congregátiónak szolgálatát és szeretetét ajánlja Krisztus Jézus urunkban. Noha bűnös ember vagyok, mivel a földi méltóság érdekeit a legsúlyosabb bűntények nélkül nem lehet előmozdítani, mégis a te …

Olvass tovább

Érdekeink

Érdekek A különbözõ kutúrájú társadalmak érdekei többnyire-mint a világ minden táján-különbözõ szinten fogalmazódnak meg. Az érdekközösségek egy-egy társadalmon belül is kiépítik a maguk érvényesítõ rendszerét. Ezek intézményesülnek és átívelnek/átívelhetnek a nemzetállamokon át a különbözõ civilizációk fiktív/valóságos közösségébe… Az érdekeket civilizációs motívumok táplálják a gazdasági okok mellett. Úgy tudjuk, hogy az egyes társadalmak érdekeinek megfogalmazása és …

Olvass tovább

A legjobb tanár…

A legjobb tanár éppen az, ki lassanként feleslegessé teszi magát. George Orwell (eredeti neve: Eric Arthur Blair) (Motihari, India, 1903. június 25. – London, 1950. január 21.) angol író, kritikus, újságíró “A liftaknával szemközt mindegyik emeleten ott meregette szemét az óriási arc a falra szegezett plakátról. Olyan arckép volt, amelyet úgy rajzolnak meg, hogy a …

Olvass tovább

Brassai Sámuel

Brassai Sámuel (Torockó v. Torockószentgyörgy, 1797. jún. 15. – Kolozsvár, 1897. jún. 24.) “Többet ér egy hibának a kiküszöbölése, mint egy igazságnak a fölfedezése, mert az igazság előbb-utóbb kipattan, a meghagyott hiba ellenben folyton ront, megtéveszt, árt.” Brassai Sámuel munkássága [PDF formátumú dokumentumok] “Egy ízben egy kolozsvári nővel sétált a Király utcában. A nő megkérdezte: …

Olvass tovább

Asszimiláció régen

  IV. László I. törvénye (Buda, 1279. június 23.) László, Isten kegyelmébõl Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Halics, Lodoméria, Kunország és Bulgária királya. a) Elõször is megesküdtünk: hogy a katolikus hitet és az egyházi szabadságot megõrizzük és megtartjuk és országunkban és az uralmunk alá tartozó tartományokban is megtartatjuk és megõriztetjük. b) És hogy a szent …

Olvass tovább

Tetteid medre: életed

“Aki még nem kíváncsi: tudatlan, Aki már nem kíváncsi: bölcs.” Weöres Sándor (Szombathely, 1913. június 22. – Budapest, 1989. január 22.) költő, író, műfordító, irodalomtudós. Szeretem ernyős szemedet, etető puha kezedet, mellém simuló testedet, csókolnám minden részedet. Száz törvény közt botlódsz, kapkodsz s mindig hű vagy önmagadhoz, mást akarva sem tehetsz. Akármit téssz, akármint téssz, …

Olvass tovább

Nyári napforduló

2012. június 21. csütörtök, A nap csillagászati eseménye: a nyári napforduló. A Nap a Tejúton, a Rák jegyben, az Ikrek ( Gemini ) csillagkép, Castor lábánál. ( A Nap “alatt” a Nimród ( Orion ) csillagkép, jobbra a Bika ( Taurus ) csillagkép látható. ) Nyári Napforduló/Tejút „Inkább a sötétséget fogják választani, mint a fényt, …

Olvass tovább