2012. augusztus archive

Felébredek, s imhol nincsen öröm, …

Ungvárnémeti Tóth László (Kistokaj, 1788. február 17. – Bécs, 1820. augusztus 31.) magyar költő. “Előbb csak nagy csönd volt körülötte, azután megszólalt a korholás. Innen is, onnan is támadják. A reformátusok hitehagyottat látnak benne, a katolikusok hitetlent; az irodalomnak természettudós, a természettudósoknak költő: nem tudják, hová is tegyék. Nála jelentéktelenebb költők országos hírűek, róla senki …

Olvass tovább

Szenczi Molnár Albert

Szenci Molnár Albert (Szenc, 1574. augusztus 30. – Kolozsvár, 1634. január 17.) református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító. Ha a magyar irodalomnak egész Csokonaiig legváltozatosabb formakincsű verselőjétől, a rímes-időmértékes magyar vers (mostani kifejezéssel: a nyugat-európai verselés) első hazai megvalósítójától megkérdezték volna, kiféle-miféle ember, akkor talán azt mondja magáról, hogy tanító, büszkébb perceiben azt, …

Olvass tovább

Salamon Ferenc

Salamon Ferenc (Déva, 1825. augusztus 29. – Budapest, 1892. október 9.) történész, esztéta, színikritikus és műfordító, az MTA tagja. Bár alapos képzettségű és nagytudású kritikus, bár logikus észjárása, érzékeny ízlése erős temperamentumával és szuggesztív erejű, magvas stílusával társul, bár kritikai rendszere szigorúan zárt, akárcsak markáns egyénisége is, életművének emlékét főképp a történettudomány s a kritikatörténet …

Olvass tovább

A valódi titok a láthatóban van

Fiziognómia (gör.), tágabb értelemben egy ember, állat, növény vagy akár egy ország, vidék teljes külső megjelensée; szükebb értelemben az arc formája és kifejezése, tehát az arcvonások és arcjáték, mint a lelki benső lény tükre. (Forrás: Pallas Nagylexikon) Fiziognómia – Arcisme A fiziognómia szó – melynek az arcisme (arctan), az arcolvasás (arcelemzés) fogalmak a magyar megfelelői …

Olvass tovább

Magyarország újjászervezője

A Kán László erdélyi vajda által visszaadott Szent Koronával Fehérvárott 1310. augusztus 27-én Tamás esztergomi érsek harmadszorra, immár minden tekintetben érvényesen, Károly Róbertet Magyarország királyává koronázta. Forrás Károly Róbert útja a királyi trónig

Wekerle Sándor

Wekerle Sándor (Mór, 1848. november 15.– Budapest, Krisztinaváros, 1921. augusztus 26. Wekerle Sándor korabeli életrajza Wekerle Sándor életműve “A néptanító soha nem tévesztheti szem elől, hogy nem a tanuló tudásának növelése, hanem érzületének nemesítése képezi feladatát. Az agyat megtölteni lehetetlen. Amit beletöltöttünk, sokszor elpárolog. A nemesebb érzések fölkeltése háládatosabb munka, mert mit igazán szívükbe oltunk, …

Olvass tovább

Crécy csata

Crécy csata ideje: 1346 augusztus 26, helyszíne: Észak-Franciaországban, Calaistól délre, közel a belga határhoz, Crécy városka mellett. Harcoló felek: a százéves háborúban a franciák (IV. Fülöp) és az angolok (III. Edward) ütköztek meg egymással. Összecsapó erők létszáma: az angolok 21 ezren,a franciák pedig 38 ezren voltak. Halottak száma: alig száz angol, és legalább ötezer francia. …

Olvass tovább

Organikus államfelfogás

A részvételi demokrácia megvalósításának jogi keretei európában A jövő történelemkönyvei a 20. századot minden bizonnyal nemcsak a nagy történelmi sorsfordulók, hanem az emberiség történetének egyik legnagyobb, világméretekben jelentkező korszakváltásaként fogják emlegetni, amely jelentőségében vetekszik a francia forradalom történelmi kihatásaival és a nemzetállamok kialakulásával. Ma már világosan látszik, hogy a kétpólusú világrend felbomlása csak egy hosszú, …

Olvass tovább

Szép s nagy az, ami hevít;

KÖLCSEY  Töredék Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak, Nyúgoti ég forró kebelem nem tette hideggé; Szép s nagy az, ami hevít; szerelemmel tölti be lelkem Honni szokás és föld, örököm kard s ősi dicsőség. Nyúgoszik az zöld lombjai közt a nemzeti béknek, Ez ragyog újra midőn tele fénye dalomnak elönti, S színe varázs …

Olvass tovább

Legkedvesebb költőm

Kölcsey Ferenc (Sződemeter, 1790. augusztus 8. – Szatmárcseke, 1838. augusztus 23.) magyar költő, politikus és nyelvújító, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Kisfaludy Társaság alapító tagja, és az én kedvenc költőm. Élete „Rossz úton kezdettünk a rómaiaktól tanulni…. Ahelyett, hogy segédöknél fogva a tulajdon körünkben emelkedtünk volna, szolgai követésre hajlottunk; ahelyett, hogy az ő …

Olvass tovább