2012. október archive

A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA

A magyar reformáció A XVI. században három fõ tényezõ alakította a magyar történelmet és múvelõdéstörténetet: az ország három részre szakadása, a reneszánsz eszméinek továbbélése, valamint a reformáció megjelenése és terjedése. Az új vallás prédikátorai azt hirdették, hogy Isten és az emberek között nincsen szükség közvetítõre, és a Bibliát le kell fordítani a nemzeti nyelvekre. Abban …

Olvass tovább

Légy hát örömtől mámoros

PAUL VALÉRY: HAJNAL Babits Mihály ötvenedik születésnapjára kézimunkáztam e bibelős munkát hímzett papucs helyett. (Nem a magam munkáját túlbecsülni, ellenkezőleg, menteni akarom azt az ünnepélyes örömet, amellyel e kis fordítást a közönség asztalára tettem. Paul Valéry verseit nemcsak idegen nyelvre nehéz fordítani; francia kommentátorai vallják, hogy francia prózára átfordítani még kétségesebb vállalkozás. Paul Valéry szerint …

Olvass tovább

Bölöni Farkas Sándor

Bölöni Farkas Sándor (Bölön, 1795. január 15. – Kolozsvár, 1842. február 4.) erdélyi író, műfordító, utazó, művelődésszervező, az MTA tagja. Ragyogó futással kezded a futást (Kazinczy Ferenc: Bölöni Farkas Sándorhoz) Élete BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR NAPLÓTÖREDÉK JANUÁR 11KÉN Olvasám az ujságokban a hivatalos jelentést, hogy a magyar tudós társaság engem is megválasztott levelező tagjának. Ezen új …

Olvass tovább

1956. október 28., vasárnap

1956. október 28., vasárnap A reggel megjelenő Szabad Nép “Híven az igazsághoz” című vezércikke már nem ellenforradalmi, fasiszta puccskísérletként bélyegzi meg az előző napok eseményeit. A Pravda vezércikke “A népellenes kaland összeomlása Magyarországon” címmel ír az eseményekről. Nagy Imre reggel a szovjet nagykövetségen Jurij Andropov nagykövettel és feltehetően Mikojannal tárgyal. A pártközpontba való visszatérése után …

Olvass tovább

És ment a kedves, …

József Attila MIKOR AZ UCCÁN ÁTMENT A KEDVES Mikor az uccán átment a kedves, galambok ültek a verebekhez. Mikor gyöngéden járdára lépett, édes bokája derengve fénylett. Mikor a válla picikét rándult, egy kis fiúcska utána bámult. Lebegve lépett – már gyúlt a villany s kedvükre nézték, csodálták vígan. És ránevettek, senki se bánta, hogy ő …

Olvass tovább

Magyarok Európában

Magyarok Európában Most, hogy már az Európai Unió tagjai lehetünk, érdemes újra és újra átgondolni, mit hoz a jövő számunkra. Ezt azonban csak akkor sejthetjük, ha tudjuk hová lépünk be. Európa a mi szókincsünkben földrajzi és történelmi-ökológiai fogalom. A földrajzi fogalom már Sztrabón görög földrajztudós Geográfiájában/A mű időszámításunk kezdete tájékán készült./nagyjából a mai értelemben szerepel.Eszerint …

Olvass tovább

A Kossuth téri sortűz

A Kossuth téri sortűz Ahogy múlnak az évek, úgy halványodik a kép az 1956-os Kossuth téri sortűzről, ugyanakkor – újabb dokumentumok híján – megszilárdulni látszik, amire kutatási eredményeink alapján jutottunk. Az évek során több száz szemtanúval beszéltünk, olyanokkal, akik október 25-én ott voltak a helyszínen, és olyanokkal, akik lakásuk vagy munkahelyük környezetéből követték a történteket. …

Olvass tovább

Az információ forradalma és következményei

A hajtóerő-forradalom és az információs forradalom ütemének összehasonlítása Az emberi társadalom – mint arra a bevezető fejezetben már utaltunk – a huszadik században ért el a fejlődésnek arra a fokára, amelyen az információ szerepe tudatosult. Úgy is mond-hatnánk, a társadalom információtudatossá vált. A gazdasági tevékenység, az államigazgatás, a kultúra, a tudomány, egészségügy, oktatás, általában minden …

Olvass tovább

Isten óvja Magyarországot!

Márai Sándor mondja most el New Yorkból, hogyan fogadta Amerika a magyarországi szovjet támadás hírét. Most átkapcsolunk New York-i stúdiónkba. New York éjfél előtt értesült arról, hogy az orosz árulás bekövetkezett és Moszkva elszánta magát a merényletre. A rádiók első híreivel egy időben, nyomtatott röplapokat kezdettek osztogatni éjjel a New York-i utcákon. Ezek az angol …

Olvass tovább

A “magyar bárd”

Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. Ma, 2012. október 22-én 130 éve, hogy elhunyt Arany János, a “magyar bárd”. A lélek dalnoka volt, ezért izgatta, hogy mi lesz az élet után? ” S honnan jössz, te lélek… …

Olvass tovább