2013. május archive

Meghalt II. Géza magyar király

II. Géza király pecsétje 1162. 05. 31- én 32 éves korában meghalt II. Géza magyar király. Európa hatalmi politikáját a 12. század derekén két szövetségi rendszer rivalizálása alakította, melyet egyik oldalon a két császárság – Bizánc és a Német-római Birodalom – másik oldalon pedig Franciaország és az itáliai normannok vezettek. A keleti császárság trónján Komnénosz …

Olvass tovább

A nemzet mindenese

Fáy András (Kohány, Zemplén vármegye, 1786. május 30. – Pest, 1864. július 26.) író, politikus és nemzetgazda, a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja. Mikszáth Kálmán egyik Fáy Andrásról szóló írásában írta: ha nem Széchenyit illetné „a legnagyobb magyar” jelző, akkor ez Fáy Andrásnak járna ki, és ha nem Deák Ferenc volna …

Olvass tovább

II. András magyar király megkoronázása

1205. május 29-én koronázták meg a Szent Koronával II. András magyar királyt (ur. 1205-1235), III. Béla (ur. 1172-1196) másodszülött fiát. Bővebben Jeruzsálemi András, azaz II. András uralma alatt gyakorlattá vált a jogok és kötelességek írásba foglalása Az Aranybulla A megoszolhatatlan Szentháromság egy Istennek nevében! András, Isten kegyelméből Magyarországnak, Dalmáciának, Horvátországnak, Rámának, Szerviának, Galíciának és Lodomeriának …

Olvass tovább

Mikszáth Kálmán

Mikszáth Kálmán (Szklabonya, 1847. január 16. – Budapest, Józsefváros, 1910. május 28.) magyar író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy Társaság és Petőfi Társaság rendes tagja, a Budapesti Egyetem tiszteletbeli bölcsészdoktora. Cikkek, karcolatok • Beteg a társadalom és nem is fog fölgyógyulni egykönnyen. Ez a szomorú való. A nagy …

Olvass tovább

Becsüld nagyra az időt…

Kálvin János (franciául: Jean Calvin [korabeli helyesírással: Caulvin/Cauvin]; latinul Johannes Calvinus; Noyon, 1509. július 10. – Genf, 1564. május 27.), francia származású svájci reformátor, keresztyén tudós, a kálvinizmus névadója, Bamber Gascoigne szerint „a legnagyobb elme és a legjobb szervező” a reformáció vezéralakjai között, aki megteremtette Genfben az „istenfélő város tökéletesen működő prototípusát” Kálvin tanai Az …

Olvass tovább

Tamási Áron

Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan. Tamási Áron (született: Tamás János, Farkaslaka, 1897. szeptember 20. – Budapest, 1966. május 26.) Kossuth-díjas magyar író. A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. A magyarságot is az atyafiság és …

Olvass tovább

Szent Orbán napja

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium(részlet) Orbán, népiesen Urbán (†230), családnevekben: Orbók, Orbó, Orba, Orkó, Oros. Középkori hagyomány szerint pápaként ő rendelte el, hogy a miseáldozat kelyhét és tányérkáját (patena) aranyból vagy ezüstből készítsék. Ezért kehellyel, később szőlőfürttel a kezében szokták ábrázolni. Részben ezért választották a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusuknak. Így Tolna egyesült asztalos és kádárcéhének zászlaján …

Olvass tovább

Viktória királynő

A négyéves Viktória hercegnő Stephen Poyntz Denning 1823-as festményén Az ifjú Viktória királynő Viktória királynő (angolul: Queen Victoria of the United Kingdom, teljes nevén Alexandrina Victoria, tehát Alexandrina Viktória; London, 1819. május 24. – London, 1901. január 22.) Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának királynője 1837. június 20-ától, India császárnője 1876. május 1-jétől haláláig, 1901. január …

Olvass tovább

Anómia

Anómia (gör. kb. “meg nem felelés”) : a modern társadalmakban tapasztalható jelenség, amelyben a hagyományos normák és szabályok úgy lazulnak föl, hogy nem képződnek helyettük újak, és a társadalmi élet egy adott területén a szabályok nem világos volta miatt elvesztik a társadalmi normák befolyásukat az egyének viselkedésére. Több deviáns viselkedésformára (pl. az öngyilkosságra) való hajlam …

Olvass tovább

Victor-Marie Hugo

Victor-Marie Hugo (Besançon, 1802. február 26. – Párizs, 1885. május 22.) francia romantikus költő, regény- és drámaíró, politikus és akadémikus. “Megállta helyét a nyomorúságban, a nélkülözésben, a viharban, a szélzúgásban, a katasztrófában s a haláltusában, állt egyenesen; majd a Végzet elmosolyodott.” Írásaim oszthatatlan egészet fognak majd alkotni örök időkig. Bibliát írok, nem Isten által sugalmazott, …

Olvass tovább