2013. augusztus archive

Ifjabb Kós Károly

Ifjabb Kós Károly (Sztána, 1919. augusztus 31. – Kolozsvár, 1996. február 29.) romániai magyar néprajzkutató, muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A 20. század második felének meghatározó jelentőségű, sokoldalú erdélyi magyar néprajzkutatója volt, munkássága kiterjedt az anyagi kultúra és a társadalomnéprajz szinte valamennyi területére Munkássága Tudományos érdeklődése elsősorban az erdélyi és moldvai magyarság tárgyi …

Olvass tovább

Pollack Mihály

Pollack Mihály (előfordul Pollák írásmóddal is), (Bécs, 1773. augusztus 30. – Pest, 1855. január 3.) építész, a reformkor egyik legkiválóbb alkotója, a magyar klasszicista építészet egyik nagymestere, életének főműve a Magyar Nemzeti Múzeum. Élete és munkássága 1773. augusztus 30-án született Bécsben, a belváros 22. számú házában. Édesatyja, Josef Pollack építőmester volt, s fiát kora ifjúságától …

Olvass tovább

Janus Pannonius

Janus Pannonius (Csezmicei János) (Csezmice, 1434. augusztus 29. – Medvevár, 1472. március 27.), pécsi püspök, az első név szerint ismert magyar(-horvát) költő és humanista, aki egyes feltevések szerint Vitéz János, más források szerint: Csezmicei János néven született. Verseit latinul írta. Középkori költészetünkből csak szórványos darabokat őrzött meg a véletlen. A túl viharos évszázadokban elkallódott a …

Olvass tovább

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (Frankfurt am Main, 1749. augusztus 28. – Weimar, 1832. március 22.) német író, költő, grafikus, művészetteoretikus, természettudós, jogász és politikus. Én megtaláltam ám egy szívet, egy nemes lelket, amellyel ha együtt lehettem, többnek éreztem magam, mint voltam, mert mindaz voltam, ami lehettem. Olyanformán vagytok, mint a tenger, melynek különféle neveket adnak, …

Olvass tovább

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 1770. augusztus 27. – Berlin, 1831. november 14.) német filozófus, egyetemi tanár; a klasszikus német filozófia és a német idealizmus legnagyobb és legjelentősebb képviselője. Idézetek tőle Szavakban gondolkodunk, mert a gondolat a szónak köszönheti legmagasabb rendű és legigazibb létét. Azok a nagy emberek a történelemben, akiknek saját partikuláris céljaiban benne …

Olvass tovább

A dürnkruti csata

A csata lefolyása IV. László nem fogadta el Ottokár békeajánlatát, és a magyar haderő élén elindult szövetségese felé, augusztus 6-án Pozsony közelében kelt át a Dunán, és augusztus 23-án találkozott Rudolffal. Eközben a portyázó magyar–kun és osztrák felderítősereg Baksa György és Berthold von Emersberg vezetésével érzékeny veszteséget okozott az ekkor Laa várát ostromló Ottokárnak. A …

Olvass tovább

Gyöngyösi István

Gyöngyösi István (Radvánc, 1629. augusztus 25. – Csetnek, 1704. július 24.) magyar költő, alispán, országgyűlési követ. Le se veszi szemét szép ábrázatjárúl, Mint a saskeselyű mikor naphoz járúl, — Örömest rózsákat szedne orczájárúl, Nem lehet: Énekét így kezdi szájárúl: Szívem rejtekének tündöklő csillaga! Helena szépségű kedvemnek világa! Felderűlt napomnak nálad van világa! S új fénynyel …

Olvass tovább

I. Alarich Rómában

I. Alarich immáron harmadszor is megostromolta Rómát. 410. augusztus 24-én bevonult a városba, ahova a gallok óta nem lépett ellenség. A gótok később büszkén hivatkoztak rá, hogy Alarich nem romboltatta le a várost “más barbárok szokásához hasonlóan”, de a katonái hat napig fosztogathatták, csak a keresztény templomokat kímélték. Az ekkor összeszedett kincsek képezték az alapját …

Olvass tovább

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja

Augusztus 23-án, az 1939-es Molotov-Ribbentrop paktum aláírásának évfordulóján tartjuk a totalitárius diktatúrák áldozatainak első nemzetközi emléknapját A 2008 júniusában, Prágában tartott Európa lelkiismerete és a kommunizmus című nemzetközi konferencia megnyitóbeszédében Václav Havel volt cseh államfő kijelentette: “Európa rendkívüli felelősséget visel a nácizmusért és a kommunizmusért, azért a két totalitárius rendszerért, amelyek ezen a földrészen születtek”. …

Olvass tovább

Trefort Ágoston

Trefort Ágoston, teljes nevén: Trefort Ágoston Ádám Ignác (Homonna, 1817. február 6.– Budapest, 1888. augusztus 22.) magyar művelődéspolitikus, reformer, publicista, közoktatási és vallásügyi miniszter, az MTA tagja, később igazgatója, majd pedig elnöke volt. Gyermekkorom (1817-1822) Erős, egészséges gyermek voltam, míg tíz hónapos koromat el nem hagytam, ám ennek ellenére a második évben megkaptam mindenféle gyerekbetegséget, …

Olvass tovább