2013. október archive

A “Szépség Költője.”

John Keats (London, 1795. október 31. – Róma, 1821. február 23.), Lord Byron és Percy Bysshe Shelley mellett az angol romantikus költők második generációjának egyike, a “Szépség Költője.” A melancholiáról(részlet) A Szépség is csak Bú, mert halni vész, S ajkához hajló újjal a Gyönyör Mindegyre búcsut int és mind a Méz, Mit kedvünk méhe szív, …

Olvass tovább

A nagy emberek kétszer halnak meg: …

Paul Valéry (Sète, 1871. október 30. – Párizs, 1945. július 20.) francia költő, esszéíró, a 20. századi francia költészet kimagasló egyénisége. Paul Valéry költő emlékére Idézetek tőle: Ellenségeink száma tekintélyünk növekedésének arányában növekszik. A legtöbben nem ismerik azt, aminek nincs neve, s mindannak a létében hisznek, aminek neve van. Meg kell tanulnunk, hogy ne higgyünk …

Olvass tovább

“Senkinek sem voltak az övéinél tisztább …. ideáljai”

Körösfői-Kriesch Aladár (egyes forrásokban Körösfői Kriesch) (Buda, 1863. október 29.– Budapest, 1920. június 16.) magyar festő, szobrász, iparművész, a szecesszió kiváló képviselője Senkinek sem voltak az övéinél tisztább és magasabb rendű ideáljai. Sehol sem volt az övénél tisztább és nemesebb festés. Minden arra vallott rajta, hogy a gondviselés hosszú és termékeny öregséget, pátriárkai kort és …

Olvass tovább

A “magyar Démoszthenész”

Bezerédj István, bezerédi (Szerdahely, 1796. október 28. – Hidja-puszta (Szedres mellett), 1856. március 6.) reformkori politikus, kiváló szónok. “A nagy nemzeti átalakulás első napjai így Tolna vármegyében elég síma lefolyásúak voltak. Bezerédj békés kiegyenlítő politikájának nem kis része volt ebben. A népgyűlési határozat voltaképen a Bezerédj által épített aranyhíd … az ő békeszerető lelke által …

Olvass tovább

Kazinczy Ferenc születésnapja

Kazinczy Ferenc (Érsemjén, 1759. október 27. – Széphalom, 1831. augusztus 23.), író, költő, a nyelvújítás vezéralakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Nyelvújító és irodalomszervezői tevékenységével a reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta. Híven szeretni… (1795) Híven szeretni a jót, Gyűlölni vesztig a gonoszt, Eszköze lenni az isteni kéznek, Egy nem haszontalan …

Olvass tovább

Dömötör (Demeter) napja

Dömötör (Demeter) napja (október 26.) a keleti egyház kedvelt és gyakran ábrázolt „harcos” szentjének ünnepe. Demeter (Démétriosz) a hagyomány szerint a 4. sz.-ban élt, Tesszáliában született s okt. 26-án vértanúként halt meg, mert a pogány istenek tiszteletét megtagadta. Egyik ismert keleti ábrázolása a piros lovon ülő vitéz, aki dárdájával a földön fekvő pogány katonát szúrja …

Olvass tovább

A türelmi rendelet

A türelmi (latinosan: tolerancia) rendelet a reformátusok, evangélikusok és görögkeletiek számára szabadabb vallásgyakorlást engedélyezett az eddiginél. Ahol legalább száz, nem katolikus család élt, ott azok saját költségükön létesíthettek illetve fenntarthattak helyi gyülekezeteket, sőt – torony és harang nélkül, nem közútról nyíló bejárattal – templomokat is építhettek. A fent említett felekezetek hívei semmiféle megkülönböztetést nem szenvedtek …

Olvass tovább

A szabadságharc kezdete

1956. október 24., szerda A reggeli órákban Budapestre érkezik Anasztasz Mikojan szovjet miniszterelnök-helyettes valamint Mihail Szuszlov, a szovjet kommunista párt (SZKP) KB titkára, s megbeszéléseket folytatnak a magyar vezetőkkel. Rádióközlemény 8 óra 13 perckor: az MDP Központi Vezetősége (KV) megerősítette Gerő Ernőt első titkári megbízatásában. A miniszterelnök Nagy Imre lett. Jelentős személyi változások a KV-ben …

Olvass tovább

Töltsön el benneteket a hit, …

Dr. Nikolényi Csaba Montreál “Töltsön el benneteket a hit, és olyan hit a jövõben, ami engem is eltölt, és olyan hidegvér és józanság, amire ma mindenkinek szüksége van.” Ezekkel a szavakkal zárta a Parlament erkélyén mondott beszédét Nagy Imre, Magyarország miniszterelnöke 1956. október 23-án este, miközben a mintegy 200,000 ember a kormányfõ szavait figyelte, egy …

Olvass tovább

Miért tart a szigorú sors távol tőled?

Barabás Miklós: Liszt Ferenc Ó távoli vad hazám! ismeretlen barátaim! nagy családom! Fájdalmad jajszava visszahívott hozzád – jajszavadtól mélyen találva hajtom le szégyenkezve a fejem, hogyan felejthettelek el ilyen sokáig… Miért tart a szigorú sors távol tőled? LISZT FERENC (Doborján [Raiding], 1811. október 22. – Bayreuth, [Németország] 1886. július 31.): zeneszerző, zongoraművész. Kilencéves korában lépett …

Olvass tovább