2014. február archive

Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine

Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine (Mâcon, 1790. október 21. – Párizs, 1869. február 28.) francia költő, regény- és drámaíró, politikus, kitűnő szónok, aki részt vett a Második Köztársaság kikiáltásában és kormányában. A francia romantika egyik kiemelkedő alakja. Élete Alphonse de Lamartine egy királypárti kisnemesi, katolikus családban látta meg a napvilágot Mâcon-ban. Apja Pierre …

Olvass tovább

Erdős Virág

Erdős Virág (Budapest, 1968. február 27. – ) magyar költő, író, drámaíró. Erdős Virág az egyik leghíresebb magyar író, de már sajnos meghalt, vagyis nem halt meg, csak mindig nagyon későn jár haza. Erdős Virág a másik leghíresebb magyar író, pólókat ír, szélvédőket, állítólag ő írta, hogy „I love Budapest”. Na most akkor… “..mondjátok meg …

Olvass tovább

MIT! A TESTVÉRISÉG

Victor-Marie Hugo (Besançon, 1802. február 26. – Párizs, 1885. május 22.) francia romantikus költő, regény- és drámaíró, politikus és akadémikus. „Írásaim oszthatatlan egészet fognak majd alkotni örök időkig. Bibliát írok, nem Isten által sugalmazott, hanem embertől származó kinyilatkoztatást. Egyetlen terjedelmes kötetet, amely összefoglalja a század eseményeit” Hol az óceánhoz hasonlították, hol a Himalájához. Még ellenfelei …

Olvass tovább

Török Sándor

Török Sándor (Homoróddaróc, 1904. február 25. – Budapest, 1985. április 30.) író, műfordító, antropozófus. „Realista vagyok tehát, a szónak most már eléggé körülvonalazott értelmében: reálisnak tartok mindent, amit Goethétől, Rudolf Steinertől, József Attilától elleshettem.” Török Sándor neve hallatán legelőször tündéri kedvességű gyermekregényeit asszociálja az olvasó, az Andrist az egyszer elveszített éden felé kormányzó Kököjszit és …

Olvass tovább

A váradi béke

1538. február 24– én létrejött a váradi béke. Ez a béke tulajdonképpen kompromisszum volt a két csalódott király között: Ferdinánd csalódott a fegyveres megoldáshoz, János pedig a török védelemhez fűzött reményeiben. Megegyeztek tehát, hogy János király életében Magyarország királya marad, de halála után a korona Ferdinándra száll, tekintet nélkül arra, marad-e Jánosnak fiúörököse, avagy sem. …

Olvass tovább

Az “igazság keresése”

Karl Theodor Jaspers (1883. február 23. – 1969. február 26.) német filozófus és pszichológus. Történelemszemlélete Jaspers a Kr.e. 800-200 közötti időszakot tengelykornak (németül: Achsenzeit) nevezte, amelynek során hasonló forradalmi gondolatok jelentek meg az ókor nagy civilizációs központjaiban, úm. Perzsiában, Indiában, Kínában és Európa déli részén. „Vom Ursprung und Ziel der Geschichte” (A történelem eredete és …

Olvass tovább

A strukturalizmus atyja

Ferdinand de Saussure (1857. november 26. – 1913. február 22.) svájci nyelvész. Indogermán és általános nyelvészettel foglalkozott, a nyelvtudományban új korszak megteremtője. “A strukturalizmus atyjának őt tekintik. A hagyományos történeti (diakron) kutatásokkal szemben ő kezdeményezte a szinkron kutatásokat. A nyelv számára nem egymástól elszigetelt mozzanatok összessége, hanem egy sajátos jelrendszer. A tudomány tárgya ez az …

Olvass tovább

Angyali lélek egy szatír testében

Gulácsy Lajos Kálmán (Budapest, 1882. október 12. – Budapest, 1932. február 21.) magyar festőművész. Művészete a preraffaelizmus magyar változata, hatott rá a szimbolikus szecesszió és az expresszionizmus, késői víziói már néhol a szürrealistákhoz közelítették életművét. A “spirituális” művészet mestere, eredeti tehetségű, tragikus sorsú, víziós festő – Gulácsy Lajos, “Angyali lélek egy szatír testében…” – mondta …

Olvass tovább

A társadalmi igazságosság világnapja

A társadalmi igazságosság világnapja Csak a tudomány forradalmár, a tudomány elegendő lesz, hogy ne csak az igazságot, de igazságosságot is teremtsen, ha ugyan az igazságosság lehetséges ezen a földön. Émile Zola Az ENSZ Közgyűlése 2007-ben nyilvánította február 20. a társadalmi igazságosság világnapjává. Határozatában egyebek között arra hívta föl a tagállamokat, hogy támogassák a szegénység elleni …

Olvass tovább

Kner Albert

Kner Albert (Gyoma, 1899. február 19. – Chicago, 1976. augusztus 21.) nyomdász, grafikus. Kner Izidor fia, Kner Imre testvére. 1915–16-ban Örkényi István grafikusnál, az Iparművészeti Isk. tanáránál tanult grafikát. Frontszolgálat után Gyomán apja nyomdájában tanult, majd a bécsi Graphische Lehr- und Versuchsanstaltban Rudolf Larisch növendéke, 1923-ban a lipcsei Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe hallgatója …

Olvass tovább