2014. május archive

A Jütlandi csata

A Jütlandi csata (németül: Skagerrakschlacht; angolul: The Battle of Jutland) a résztvevők által Der Tag/The Day (A nap) néven is ismert, ezen kívül nevezik még Skagerraki csatának, vagy Jylandi csatának is. Az első világháború legnagyobb tengeri csatája volt, az egyetlen nagyszabású ütközet ebben a háborúban, amiben csatahajók vettek részt, sőt a mai napig a világ …

Olvass tovább

Balassi Bálint halála

Balassi Bálint (eredetileg Balassa; Zólyom, 1554. október 20. – Esztergom-Szentkirály, 1594. május 30.) Élete és munkássága itt Halála 1593–94-ben az ún. „hosszú háborúban”, a török ellen indított hadjáratban újra katonáskodott. 1593 őszén, a tizenöt éves háború kezdetén, részt vett családja várainak visszafoglalásában. Esztergom 1594-es ostroma során, 1594. május 19-én egy gyalogos roham közben egy szakállas …

Olvass tovább

Izsó Miklós

Izsó Miklós (Disznóshorvát, ma Izsófalva, 1831. szeptember 9. – Budapest, 1875. május 29.) szobrász, a 19. századi magyar nemzeti szobrászat legnagyobb alakja. ÉLETE ÉS MUNKÁI  itt Izsó Miklósnak, a felében kettétört magyar tehetségek egyik legnagyobbjának müncheni tanuló-korszakát világosítják meg az alábbi levelek, melyeket Gergely Jenő dr. főorvos úr szívességéből közöl a Nyugat. Megértésük végett tudni …

Olvass tovább

Idézetek Mikszáthtól

Mikor a magyar ember világra jön, akkor is isznak, mikor a világból kimegy, akkor is isznak; hát miért legyen ő aztán közbül józan? Elég nagy baj háramlott a világra, hogy Éva evett az almából és Ádámot megkínálta, de hát még milyen lett volna, ha teszem azt, Ádám eszik belőle és Évát meg nem kínálja? … …

Olvass tovább

Kálvin János

Kálvin János(1509. július 10. — 1564. május 27.) francia származású svájci refornátor, a kálvinizmus névadója Az eleve elrendelésről Az eleve elrendelést, mellyel Isten némelyeket az élet reményébe fogad, másokat pedig örök halálra ítél, senki sem meri egyszerűen tagadni, aki azt akarja, hogy istenfélő embernek tartsák, de sokféle álokoskodással kezelik, főleg azok, akik az Isten előre …

Olvass tovább

Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan

Tamási Áron (született: Tamás János, Farkaslaka, 1897. szeptember 20. – Budapest, 1966. május 26.) Kossuth-díjas magyar író. Amihez Tamási Áron hozzáért, az menten megszépült. Az ő szemén keresztül a valóság mesevilág, nála a sötétség is tündérfényekkel világít. De Tamási Áronnál a mese is a valóság súlyosságára és bánataira vall; az ő szemén keresztül az állatok …

Olvass tovább

Esterházy Pál

Esterházy Pál (Kismarton, 1901. március 23. – Zürich, 1989. május 25.) művészetbarát és tudománypártoló. Életpályája Pált házitanítók nevelték, a magyar mellett német, angol, francia, olasz, finn és orosz nyelvet is elsajátította. Később a budapesti Piarista Gimnázium tanulója lett, ahol 1919-ben érettségizett. Egy bécsi kereskedelmi akadémián folytatott tanulmány után 1920-ban kezdte meg jogi és államtudományi tanulmányait …

Olvass tovább

Viktória királynő

Viktória királynő (angolul: Queen Victoria of the United Kingdom, teljes nevén Alexandrina Victoria, tehát Alexandrina Viktória; London, 1819. május 24. – London, 1901. január 22.) Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának királynője 1837. június 20-ától, India császárnője 1876. május 1-jétől haláláig, 1901. január 22-éig. Egyike volt a történelem leghosszabb ideig uralkodó fejedelmeinek, korszakot neveztek el róla, …

Olvass tovább

Benyovszky Móric

Benyovszky Móric (teljes nevén: Benyovszky Máté Móric Mihály Ferenc Szerafin Ágost, Verbó, Nyitra vármegye, 1746. szeptember 20. – Agoncy, Madagaszkár, 1786. május 23.[24?]) híres utazó, kalandor, emlékiratíró. Emlékiratai Kalandjait emlékirataiban örökítette meg; az eredeti francia nyelvű kézirat alapján könyv alakban Londonban adták ki, majd „Benyovszky Móric gróf életrajza, saját emlékiratai és útleírásai” címen Jókai Mór …

Olvass tovább

A magyar református egység

„Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének.” (Ef 5,29-30) Kedves Testvéreink! A Kárpát-medencei reformátusság 2009. május 22-én közös alkotmánnyal erősítette meg egységét. Közös alkotmányunk preambuluma így fogalmaz: „Az egykor erőszakkal szétszakított Magyar Református Egyház szervezeti egysége fokozatosan ismét helyreállítható. […] Az …

Olvass tovább