2015. október archive

Boldog Nárcisz napot!

A Nárcisz név (görög-magyar) Jelentése: nárcisz virág. Életfeladata, hogy óvja és védje családját. Számára is két út lehetséges, a siker és az anyagiak, vagy az otthon és a család. Mindegyikből szeretne, egyikről sem akar lemondani. Az egyik esetben törekszik a sikerre és a hatalomra, amelyet a társadalom elismer. Figyeli a környezetének a visszajelzéseit, csillogni és …

Olvass tovább

Boldog Szabina napot!

A Szabina név ((latin) Jelentése: szabin nő Életfeladata az emberek közötti kapcsolatok létrehozása. Folyamatosan szüksége van a környezetének változásaira. Nagyon szenvedélyes, de nem következetes és nem kitartó típus. Viszont sokszor roppant makacs. Minden helyzetben vidáman és optimistán tud viselkedni, bár ez gyakran a felelőtlenségét mutatja. A nehézségek sem tudják megingatni, nem lehet elvenni a kedvét, …

Olvass tovább

II. József kiadja türelmi rendeletét

1781. október 25-én adta ki II. József német-római császár és magyar király – Magyarországra és Erdélyre vonatkozó – türelmi rendeletét, melyben a felvilágosult abszolutizmus elvei szerint rendezte a királyság vallásügyét. A rendelet szabadabb vallásgyakorlást biztosított a protestáns és görögkeleti alattvalóknak, egyúttal pedig engedélyezte számukra a hivatalviselést is; az intézkedés később egyike lett azon három pátensnek, …

Olvass tovább

A világ Isten-szőtte szőnyeg, …

A világ Isten-szőtte szőnyeg, Mi csak visszáját látjuk itt, És néha – legszebb perceinkben – A színéből is – valamit. Reményik Sándor (Kolozsvár, 1890. augusztus 30. – Kolozsvár, 1941. október 24.) költő, a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja. Reményik Sándort a személyes és történelmi szenvedésekben megtisztuló, példaértékű életéért, és az ebből az …

Olvass tovább

Kacusika Hokuszai fametsző, festő

Kacusika Hokuszai ((Hondzso,1760. október 21. – Aszakusza, 1849. május 10.) japán képzőművész, fametsző, festő. Gyermekkorában könyvkereskedésben dolgozott, ezután egy műhelyben elsajátította a fametszés mesterségét. 1786-tól önállóan dolgozott. Mintegy harminc művésznevet használt, 1797-től kezdve már csak a Hokuszait. Hetven éves pályafutása során 40 000 körüli rajzot, metszetet és festményt készített, ennek ellenére szinte nyomorban élt. Körülbelül …

Olvass tovább

Balassi Bálint születésnapja

Balassi Bálint (Zólyom, 1554. október 20. – Esztergom–Szentkirály, 1594. május 30.) magyar költő, törökverő nemes. A magyar irodalom első klasszikusa A rendkívül művelt költő tanul is az egész világtól, és mert igazi nagy költő, senkinek nem lesz az utánzója. A kor fél lábbal még a középkorban él, és Balassi ismeri a középkor lovagköltészetét is. Témavilága, …

Olvass tovább

Krassó György János

Krassó György János (Budapest, 1932. október 19. – Budapest, 1991. február 12.) Életútja Az 1956-os forradalomban részt vett a Rádió ostromában, majd a fegyveres és az illegális ellenállásban, valamint haláláig a különböző ellenzéki mozgalmakban. 1957-ben tízévi börtönbüntetésre ítélték, de 1963-ban amnesztiával szabadult. Emigrációjáig rendőri felügyelet alatt állt. Előadója volt az 1980 körül működő “repülő egyetemnek”, …

Olvass tovább

A szem csakis azt látja, amit az elme képes megérteni

Mottó: Gondolkodj cselekvő emberként, és cselekedj gondolkodó emberként. Henri Louis Bergson (Párizs, 1859. október 18. – Párizs, 1941. január 4.) francia filozófus. Munkássága Filozófiáját híres könyveiben fejtette ki: Idő és szabadság (1889), Teremtő fejlődés (1907). A nevetés esztétikai oldalát bontja ki A nevetés (1900) című tanulmánya, mely a dráma- és prózairodalomra egyaránt nagy hatással volt. …

Olvass tovább

Az utolsó magyar államférfi

Deák Ferenc (született: Deák Ferenc Antal,Söjtör, 1803. október 17. – Budapest, 1876. január 28.) magyar politikus, jogász, táblabíró, államférfi, országgyűlési képviselő és az első felelős magyar kormány igazságügy-minisztere. A reformkorban és a dualizmusban is meghatározó államférfi „a haza bölcse” és „a nemzet prókátora” titulust kapta. Deák Ferencet egyik legnagyobb tisztelője Kossuth Lajos a “haza bölcsének” …

Olvass tovább

A Sivatagi Róka halála

Erwin Johannes Eugen Rommel (Heidenheim, 1891. november 15. – Herrlingen, 1944. október 14.) német tábornagy a második világháborúban, a Deutsches Afrikakorps első parancsnoka, a normandiai partraszállásnál a védekező német csapatok vezetője. „Igen merész és ügyes ellenfél áll velünk szemben. Egy, a háború vérzivatarából kiemelkedő, nagy hadvezér” Winston S. Churchill – Rommelről 1942 januárjában, a brit …

Olvass tovább