A “globalizáció” ókori kísérlete

A Nagy Sándor néven ismert III. Alexandrosz

(Pella, i. e. 356. július 20. és július 30. között – Babilon, i. e. 323. június 10.)

Bukephalosz megszelídítése (F. Schommer)

“Ha igazságosan ítéljük meg a királyt, világosan kitűnik, hogy erényei vele születtek, bűnei szerencséjéből és ifjú korából fakadtak. Hihetetlen volt lelkiereje; csaknem emberfeletti erővel tűrte el a fáradalmakat; bátorságával nemcsak a királyok közül tűnt ki, hanem azok közül is, akiknek ez volt egyetlen erényük.”

Quintus Curtius Rufus A makedón Nagy Sándor története

KERTÉSZ ISTVÁN: Nagy Sándor, a birodalomalapító. Egy összetett személyiség “természetrajza”

Mi történt Nagy Sándor halála után birodalmának utódállamaiban?

– A hellén és a helyi kultúrák szintézisből kialakult a hellenisztikus kultúra.
– A görög nyelv “világnyelv” lett.
– Megszületett a kozmpolitész, azaz a világpolgárakinek mindenütt jó, de a legjobb ott, ahol jó üzletet   lehet kötni.  

– A hellenisztikus államok egy “világpiacot” alkottak.

a