A magyar nyelv

Aligha véletlen , hogy azt mondták vagy írták a magyar nyelvről: olyan, mintha a Marsról hozták volna. Amikor a magyarok beszélgetnek, mintha szórakoznának. Ugyanis a szóragozó lehet szórakozó is, a szórakozás pedig szóragozás. Nem csupán játék ez, hanem a magyar nyelv törvénye. Mert a magyar nyelv lényeges tulajdonságait tekintve:

ELTÉR A VILÁG LEGTÖBB NYELVÉTŐL!

Kiss Dénes: A “TITOKZATOS” MAGYAR NYELV TÖRVÉNYEI ÉS JÁTÉKAI

A magyar nyelv beszélőinek száma becslések szerint 17 millió, közülük kb. 14,5 millióan élnek a Kárpát-medence területén: 10 millióan Magyarországon, 2,5 millióan Romániában, 1 millióan Szlovákiában, 700 ezren a volt Jugoszlávia területén, 250 ezren Kárpátalján, 50 ezren Ausztriában, és további 300 ezren Európa egyéb országaiban
A magyar anyanyelvű személyek száma a világon becslések szerint 15 millió lehet. Az Európai Unióban közel 13 millió magyar anyanyelvű ember él, ebből 12,5 millió a Kárpát-medencében. A többi európai országban, Izraelt is ide számítva 500 ezer, Európán kívül becslések szerint közel 2 millió a magyar anyanyelvűek száma, ebből 1,8 millió az Amerikai kontinensen (USA: 1,4 millió, Kanada: 315 ezer, Dél-Amerika: 100-120 ezer), Ausztrália és Óceánia: 65-70 ezer, Ázsia: kb. 30 ezer, Afrika: 10-30 ezer, akik közül azonban otthonában már nem mindenki használja a magyar nyelvet. További 2 millióan beszélik a magyart második nyelvként, elsősorban a Kárpát-medence országaiban.
A magyar nyelv első emlékei (leginkább személy- és helynevek) a 10. századból származnak. Vékony Gábor szerint a honfoglaló törzsek között már korábban is ismert lehetett az írás fogalma, amit szerinte alátámaszt a betű és írás szó etimológiája, illetve a székely-magyar rovásírás és a kárpát-medencei rovásírás léte
Az 1000-ben létrejövő Magyar Királyságban a középkori szokásoknak megfelelően jelentős szerepet játszott a latin nyelv; a magyar nyelvre is hatást gyakorolt, főként a kereszténység és az oktatás szókincse kapcsán

A magyar nyelv legkorábbi, máig fennmaradt szövege a Halotti beszéd, amely az 1190-es években született. Az irodalomtörténészek azonban feltételezik, hogy magyar nyelvű irodalom már korábban is létezhetett. A magyar költészet legkorábbi példája az 1300 körüli Ómagyar Mária-siralom.

Wikipedia

Halotti beszéd

Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isá, por ës homou
fogymuk. Mënyi milosztben terömtevé elevé miü isëmüköt
Ádámot, ës aduttå valá neki påråadicsumot házoá. Ës mënd
pårådicsumben valou gyimilcsëk- tül mondá neki élnië. Hëon
tilutoá űt igy fá gyimilcsétűl. Gye mondoá neki, mérët nüm
ënëik: iså, ki napon ëmdöl az gyimilcstűl, hålálnek
håláláål holsz. Hådlåvá holtát terömtevé Istentűl, gye
feledevé. Engedé ürdüng intetüinek, ës ëvék az tilvot
gyimilcstűl. Ës az gyimilcsben hålálu evék. Ës az gyi-
milcsnek úl keseröü valå vizë, hugy turkolåt migé szakasztja
valá. Nüm hëon mogánek, gyemënd ű fajánek hålálut ëvék.
Haraguvék Isten, ës vetevé űt ez munkás világ belé: ës lëün
hålálnek ës pukulnek fëszë, ës mënd ű nemének. Kik azok?
Miü vogymuk. Hugy ës tiü látjátuk szümtükhel: iså, ës
nüm igy embër múlhatjå ez vermöt, iså mënd azhuz járou
vogymuk. Vimádjuk Uromk Isten këgyilmét ez lélekért, hugy
jorgasson ű neki, ës kegyigygyën, ës bulcsásså mënd ű
bűnét! Ës vimádjok szen[t] åhszin Máriát ë boudog Miháël
århångyëlt ës mënd ångyëlkot, hugy vimádjanak érëttë! Ës
vimádjok szent Pétër urat, kinek adot hatalm oudaniå ës
këtnië, hogy oudjå mënd ű bűnét! Ës vimádjok mënd
szentököt, hugy lëgyenek neki segéd Uromk szinë eleüt, hugy
Isten iü vimádságok miá bulcsásså ű bűnét! Ës szobodohhå
űt ürdüng ildetüitűl ës pukul kínzatujátúl, ë vezessë űt pá-
rådicsum nyugalmå belí, ës adjon neki münyi uruszág belé utat
ës mënd jouben részët! Ës kíássátuk Uromkhuz hármúl:
kyrie eleison! Szerelmes brátim! Vimádjomuk ez szëgín embër lilkíért,
kit Úr ez napon ez hamus világ timnücë belől menté, kinek ez
napon tëstét tömetjök; hogy Úr űt këgyilméhel Ábråám, Izsák, Jåkob kebelében helhezjë;
hugy bírságnap jutván mënd ű szentëi ës ünüttei küzëkön jou felől johtatniå íleszjë űt! Ës tiü bennetük. Clamate ter: kyrie eleison!

Ómagyar Mária-siralom

Volék sirolm tudotlon.
Sirolmol sepedik,
buol oszuk, epedek,

Választ világumtuul,
zsidou fiodumtuul,
ézes ürümemtüül.

Ó én ézes urodum,
eggyen-igy fiodum,
sírou anyát teküncsed,
buabeleül kinyuhhad!

Szemem künyüel árad,
junhum buol fárad.
Te vérüd hullottya
én junhum olélottya.

Világ világa,
virágnak virága,
keserüen kinzatul,
vos szegekkel veretül!

Uh nekem, én fiom,
ézes mézüül,
szégyenül szépségüd,
vírüd hioll vizeül.

Sirolmom, fuhászatum
tertetik kiül,
én junhumnok bel bua,
ki sumha nim hiül.

Végy halál engümet,
eggyedűm íllyen,
maraggyun urodum,
kit világ féllyen!

Ó, igoz Simeonnok
bezzeg szovo ére:
én érzem ez bútürüt,
kit níha egíre.

Tüüled válnum;
de nüm valállal,
hul igy kinzassál,
fiom, halállal!

Zsidou, mit téssz türvéntelen,
Fiom mert hol biüntelen.
Fugvá, husztuzvá,
üklelvé, ketvé ülüd!

Kegyüggyetük fiomnok,
ne légy kegyülm mogomnok!
Ovogy halál kináal
anyát ézes fiáal
egyembelű üllyétük!

a