Szellemi Tulajdon Világnapja

Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 26. ülésszakának határozata alapján április 26-a  A SZELLEMI TULAJDON VILÁGNAPJA, amelyet először 2001. április 26-án ünnepeltek meg.

Neumann-ház  Irodalmi Szerkesztőség

Szellemi tulajdon

A szellemi alkotások tekintetében fennálló, a tulajdonjoghoz hasonló abszolút szerkezetű jogviszony, amely az iparjogvédelmi oltalom megszerzésével, illetve azon lépések megtételével jön létre, amelyek az adott szellemi alkotás titokban tartását szolgálják, illetve amely jogviszony szerzői művek esetében a szellemi alkotás létrehozásával keletkezik.
A szellemi tulajdon felfogható továbbá olyan jogterületként, amelynek szabályrendszere – a polgári jog területén belül – kizárólagos vagyoni és személyhez fűződő jogok biztosításával nyújt jogi védelmet a szellemi alkotások létrehozói számára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szellemi Tulajdon Világszervezete

Egy ország törvényei – így a szellemi tulajdonnal kapcsolatosak is – csak az adott országban érvényesek. A szellemi tulajdon azonban természetétől fogva nem szorítható államhatárok közé. Ebből következően nemzetközi oltalomra van szükség. Ez az államok közötti szerződések rendszerével biztosítható. A múlt század végétől kiépülő rendszer egy nemzetközi szervezet megalakítását igényelte. A Szellemi Tulajdon Világszervezete (angol rövidítése: WIPO, francia és spanyol rövidítése: OMPI) létesítésére vonatkozó egyezményt 1967-ben írták alá Stockholmban. Az egyezmény 1970-ben lépett hatályba, jelenleg 184 tagállam alkotja a Világszervezetet. A WIPO 1974 óta az ENSZ szakosított szerveként működik

Bővebben

a