Trefort Ágoston

Trefort Ágoston, teljes nevén: Trefort Ágoston Ádám Ignác (Homonna, 1817. február 6.– Budapest, 1888. augusztus 22.) magyar művelődéspolitikus, reformer, publicista, közoktatási és vallásügyi miniszter, az MTA tagja, később igazgatója, majd pedig elnöke volt.

Gyermekkorom (1817-1822)

Erős, egészséges gyermek voltam, míg tíz hónapos koromat el nem hagytam, ám ennek ellenére a második évben megkaptam mindenféle gyerekbetegséget, amik miatt az emberek lemondtak rólam. A harmadik évben egészségem sokat javult, noha mindaddig betegeskedtem, míg a szülői házban éltem. Távoli emlékeim közé tartozik ebből a korszakból anyai nagyapám képe és halála; úgy három éves lehettem akkor, s még ma is elevenen él bennem az a fájdalmas emlék, amit ez az esemény keltett bennem.
Négyéves koromban kezdett el anyám tanulni velem, ám én ezt mint egyetlen gyermek még nagyon unalmasnak találtam, ezért 1822 tavaszán beadtak egy leányiskolába egy bizonyos Zsuzsanna kisasszonyhoz. Ez ellen tiltakoztam, hiszen nem akartam leányiskolába járni, s addig nem hagytam a szüleimnek békét, míg 1822 őszén be nem írattak egy nyilvános elemi iskola első osztályába, ahol az iskolai tanítás november másodikán kezdődött.
1822 nyara lehetett, amikor anyám megszülte második fiát, akit Antalnak kereszteltek, s aki a születése utáni nyolcadik napon meghalt.
Még most is emlékszem a szép holttestre, s arra, hogy milyen keservesen sírtam kistestvérem halálán.

A szerkesztő utószava

Trefort Ágoston (1817-1888) életműve a magyar kultúrtörténet különleges értékei közé tartozik. Csak szégyenkezve gondolhattunk arra az időszakra (az elmúlt néhány évtizedre), amikor a sátoraljaújhelyi gimnázium nem ápolhatta olyan egykori diákjainak emlékét, mint Trefort Ágoston és gr. Andrássy Gyula.

Trefort halálának századik évfordulója késztetett arra, hogy szerbe-számba vegyem hagyatékát, különös tekintettel kiadatlan írásaira. Különösen az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában, ill. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában található önéletírása keltette fel a figyelmemet s elhatároztam, hogy mindent megteszek kiadása érdekében. Több évi előkészület után végre most kínálkozott erre lehetőség.

Csak sajnálhatjuk, hogy az eredeti önéletrajz nem maradt meg, s kegyeleti és egyéb okokból a fennmaradt másolatok nem teljesek, leíróik szándékosan elhagytak belőle részeket. Azonban ami megmaradt így is érdekes, figyelemreméltó kordokumentum.

Trefort Ágoston önéletleírása

a