“Senkinek sem voltak az övéinél tisztább …. ideáljai”

Körösfői-Kriesch Aladár (egyes forrásokban Körösfői Kriesch) (Buda, 1863. október 29.– Budapest, 1920. június 16.) magyar festő, szobrász, iparművész, a szecesszió kiváló képviselője

Senkinek sem voltak az övéinél tisztább és magasabb rendű ideáljai. Sehol sem volt az övénél tisztább és nemesebb festés. Minden arra vallott rajta, hogy a gondviselés hosszú és termékeny öregséget, pátriárkai kort és bölcsességet szánt neki. Érzékszerveinek fiatalos fogékonysága, érdeklődésének frissessége, egész lényének mozgékonysága, sőt külső megjelenése is: fejének sűrű és hatalmas hajzata, amely mint élő szimbólum példázta a vézna testtel szemben a megújhodó életerőt – mind, mind elpusztíthatatlan vitalitásról beszélt, termékenységről, újabb alkotások sokadalmáról, hosszú és derűs életről. Váratlan elmúlásával mintha az élet kihűlt volna: egy teli emberszívre valóval kevesebb benne a meleg.

Elek Artur: Körösfői Kriesch Aladár

a