A hely szelleme

A gyomai református templom

Genius loci, a hely szelleme, helyi ihlet; egy bizonyos helyen uralkodó, onnan kisugárzó szellem (eredetileg a régi rómaiaknál valamely ház, vidék stb. védő szelleme)

Forrás: Lapoda Multimédia

Szülővárosom Gyoma. A helységnév a Gyoma személynév emlékét őrzi, ez pedig az ótörök ‘jum’ = összenyom igéből származik. Jelentése: “vasgyúró”.

Gyomáról írták:

“”Gyoma igazi mezőváros, a polgáriasodás külső jeleivel, módos kőházakkal.
Gyoma a józanság földje. S e józanság politikai téren a régi népi kollektivitást is megőrizte bizonyos mértékben.
Társadalmi téren a “holdarisztokrácia” uralkodik, politikai tekintetben azonban
megszűnik minden holdhierarchia s minden esetben felülkerekedik a közösség érzése és tudata : gazdák közös frontot alkotnak a mezei és ipari munkássággal.
A gyomai paraszt eredendően ellenzéki. Megszokta száz esztendő alatt, hogyha hű akar lenni önmagához, nem is lehet más.”
Forrás: Féja Géza Viharsarok”

1332- ben említi először hiteles adat Gama, majd 1444-ben Gyoma néven.
1338- ban Gyomai Betlen fiai birtokolták, és ez alapján gondolhatunk arra, hogy már
a 13. században is létezni kellett.
1717- “… ismét kezdték ezen helységet megülni 1717-ik esztendőben Mindszent havának 8-ik napján”
1828- ban A településen 75 kézműves élt, akik összesen 17 féle mesterséget űztek.
1830- ban mezőváros.
1848- 1849-ben Példa értékű volt a település részvétele a szabadságharcban. 1
1858- tól már vasútja is van.
1841- ben Gyoma létesítette a megye első óvodáját.
1877- től szolgabírói székhely.
1882-ben Kner Izidor megalapítja a nyomdáját.
1891-ben “Gyoma nagyközség Békés vármegye gyomai j.-ban, az egyesült Körös mellett, 10867 magyar
(csak 596 német) lakja. (közte 9038 református). Gy. a járási szolgabirói hivatal székhelye;
van járásbirósága és adóhivatala, takarékpénztára, alsófoku ipariskolája,
Wodianer-féle árvaháza, könyvnyomdája, 2 tégla- és cserépgyára, 3 gőzmalma, vasuti állomása,
posta- és táviróhivatala és postatakarékpénztára.
Itt jelenik meg a Gyakorlati Bibliamagyarázatok c. lap (XIII. évf., szerk. Garzó Gyula).
Lakói leginkább földmivelők, kik sok jó gabonát, gyümölcsöt termelnek s állattenyésztéssel foglalkoznak. Kereskedelme is élénk.”
(Pallas Nagy Lexikon)

Gyomáról írom:

“Gyoma tipikus alföldi kismezőváros, és rengeteg hídja jelképesen is összeköt engem Magyarország valamennyi társadalmi rétegével. Egyformán érdekeltek a cívisek, honoráciorok, dzsentroidok és hivatalnokok, mesteremberek és parasztok, az öntudatos munkások és az életművészek.”

A regélő

Regélő
Munkácsy Mihály  A regélő

A regélő szavunk az ómagyar regél, vagyis  elbeszél  ige származéka.
Én csak egyszerű elbeszélő szeretnék lenni. Nem állítom, hogy a világ olyan, amilyennek én látom.

Én csak “Haj regő rejtem”

Bemutatkozás

Merengő

Köszöntök mindenkit, akit illet!

Cs. Szabó László(csszl41) vagyok, nyugdíjas magyar- történelem szakos középiskolai tanár.

Szeretem a változatosságot , a kihívásokat , de tisztelem az örök törvényeket és harmóniára törekszem.

Még midig  célom az élet komplex élvezete ; a testi-lelki , szellemi edzettség .
Szeretnék kimaradni ember voltunk hanyatlásából, szeretnék alkotni mindhalálig

Blogomban elregélem mi történt velem és mi a véleményem a világról.
Ha unnátok lazán lépjetek tovább, ha tetszene nektek, boldog lennék.

 

Helló Világ!

Üdv!

Ez az első bejegyzésed.

Most válassz ki egy Neked tetsző sablont a vezérlőpulton (Megjelenés/Sablonok), majd kezdd el a blogolást a Bejegyzések-re kattintva!

Jó blogolást kíván az Ingyenblog.hu Csapata.